Ulaz za partnere >

OBAVIJEST O OSNIVANJU USTANOVE METRIS

Od 16. siječnja 2015. godine METRIS više ne posluje u sastavu Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., odnosno od navedenog datuma METRIS djeluje kao Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS osnovana od strane Istarske županije i Istarske razvojne agencije d.o.o.. Ustanova METRIS pritom postaje pravni slijednik Istarske razvojne agencije d.o.o.. Centar METRIS je osnovan 2009. godine u sklopu provedbe projekta ''Research Centre for Metal Industry in Istrian County - MET.R.IS.'' financiranog iz fonda PHARE 2006 te se tijekom godina etablirao kao uspješan Centar za istraživanje materijala kroz svoje djelatnosti među kojima se izdvajaju tehnička ispitivanja i usluge, znanstveno-istraživački rad, edukacije, ali i sudjelovanje na raznim projektima financiranima od strane EU fondova funkcionirajući kao istraživačko-razvojni odjel Istarske razvojne agencije d.o.o.. Kruna djelovanja Centra METRIS kao istraživačko-razvojnog odjela Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. bilo je vođenje projekta METRIS PLUS punog naziva ''Boosting Research and Innovation Potential of the Adriatic Cross-border Area in a Joint Research Initiative led by Metris Research Centre – METRIS Plus'' odobrenog za financiranje u okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć - IPA - Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 (OP Prioritet 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja, Mjera 1.1. Istraživanje i inovacije). Osnovni podaci Ustanove METRIS su sljedeći: NAZIV: Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS OSNIVAČI: Istarska županija i Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE: dr.sc. Boris Sabatti, privremeni ravnatelj ADRESA: Zagrebačka 30, 52100 Pula OIB: 38887774704 PIC: 932303667

  • Ida
  • Alma Mons
  • Svim
  • Uip
  • serda
  • istarska
  • Adriatic IPA
eu

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website are the sole responsibility of Region of Istria and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross- Border Cooperation Programme Authorities. The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance.